Инвестиции.орг
Kyiv, Aug 24 21:58 | London, Aug 24 19:58 | New York, Aug 24 15:58
Shanghai, Aug 25 03:58 | Tokyo, Aug 25 04:58 | Sydney, Aug 25 06:58

Экономический календарь

Собрание акционеров ОАО "Шахта" Комсомолец Донбасса "

Важность
Рубрика Собрание акционеров
Страна Україна
Начало   29.04.2011 11:30ОАО "Шахта" Комсомолец Донбасса "(далее - Общество) сообщает Вам о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 29 апреля 2011 в 11.30 часов в помещении актового зала на втором этаже по адресу: 86300, Украина, Донецкая область, г. Кировское.

Подробнее об этом событии ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 09.03.2011
організатор заходу: ШАХТА «КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
порядок денний заходу:

До уваги акціонерів

ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу»!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Шахта «Комсомолець Донбасу»

(надалі - Товариство) повідомляє Вас про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2011 року о 11.30 годині в приміщенні актового залу на другому поверсі за адресою:

86300, Україна, Донецька область, м. Кіровське.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 29 квітня 2011 року.

ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ВКЛЮЧЕНІ ТАКІ ПИТАННЯ:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ  «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ». Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

2. Звiт Виконавчого органу ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» про результати фiнансово-господарської діяльності ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2011 році.

3. Звiт Наглядової ради ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» за 2010 рік.

4. Звiт та висновки Ревiзiйної комісії стосовно фінансової звітності ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» за 2010 рік.

5. Затвердження фінансової звітності ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» у 2010 році та затвердження нормативу розподілу прибутку у 2011році.

7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ  «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» у 2010 році.

8. Про відзив членів Ревізійної комісії ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», зміни кількісного складу Ревізійної комісії ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» та обрання членів Ревізійної комісії ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

9. Про внесення змін до Статуту ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» шляхом викладення його у новій редакції у зв"язку з приведенням діяльності ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні Товариства» та зміною найменування.

10. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів Наглядової Ради ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» членами Наглядової Ради ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

11. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» членами Ревізійної комісії ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

12. Про відкликання Виконавчого органу ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

13. Про утворення Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

14. Про відзив особи з посади Виконавчого органу ВАТ « ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» та обрання особи на посаду Виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

15. Про скасування Положень про Наглядовий орган ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», Ревізійну комісію ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», Положення про резервний фонд ВАТ «ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».

16. Про надання згоди на вчинення ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» у 2011 році значних правочинів.

По всім питанням, що можуть виникнути та для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного, можна звертатися за місцем знаходження Товариства.

Довідки за тел.: (06250) 6-12-40; 050-808-40-13.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться з 11.00 до 11.30 годин 29 квітня 2011 року в приміщенні актового залу на другому поверсі за адресою: 86300, Україна, Донецька область, м. Кіровське.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу; представникам - доручення на право участі у чергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефонами: (06250) 6-12-40; 050-808-40-13.

Основні показники фінансово - господарської діяльності

ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу»

(тис.грн.)

Найменування показника

Період 

звітний

попередній

 Усього активів

2177442

2326054

 Основні засоби

1282337

1364571

 Довгострокові фінансові інвестиції

432726

410976

 Запаси

31816

25103

 Сумарна дебіторська заборгованість

375474

303075

 Грошові кошти та їх еквіваленти

1067

23204

 Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)

(282752)

(263174)

 Власний капітал

695532

701096

 Статутний капітал

83720

83720

 Довгострокові зобов"язання

943808

975774

 Поточні зобов"язання

190173

336486

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(0,076)

(0,23)

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

334879267

334879267

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4722

5013

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор  К.І. В"ялий


дата проведення заходу: 29.04.2011

Толкование сокращений ›››

Исходящие - ранее обнародованное значение показателя за предыдущий период: если данные выходят помесячно, то в прошлом месяце; если поквартально - то в прошлом квартале; если отчет корпорации - то в том же квартале прошлого года.

Уточненные - это уточнение показателя "Исходящие": за прошедшый, с момента обнародования предыдущего значения, период статистикам поступали новые данные, согласно которым значение прошлого периода (месяца, квартала, года) уточняются задним числом.

Прогнозируемые - это консенсус-прогноз участников рынка (обычно получается в результате опроса аналитиков) на свежие данные, т.е. данные за последний отчетный период (месяц, квартал, год).

Реальные - это то, что получилось на самом деле в последнем отчетном периоде: именно это число через месяц, квартал или год пойдет в графу "Исходящие", когда будут выходить данные за следующий период.

Дата Время  Страна  Категория  Важн.  Индекс Исход/  Уточн.  Прогноз.  Реальные
29.04.2011 11:00  Мир   +2.0 % +2.0 % +2.2 % +2.3 %
29.04.2011 11:00  Другое   - - - -
29.04.2011 11:00  Другое   - - - -
29.04.2011 10:00  Другое   - - - -
29.04.2011 09:00  Мир   -0.3 % -0.4 % +0.2 % -2.1 %
29.04.2011 09:00  Мир   +1.1 % +1.5 % +1.4 % -3.5 %
29.04.2011 00:00  Мир   - - - -
29.04.2011 00:00  Мир   - - - -
28.04.2011 23:30  Мир   0.45 - 0.56 0.61
28.04.2011 18:30  Семинар   - - - -
 

Назад

Купить рекламу на портале ИНВЕСТИЦИИ.орг

 
Экономический календарь
Инвестиционные проекты
Каталог предприятий
Объявления

DATABASE ERROR:
SELECT * FROM cms_cache WHERE target='module' AND target_id='117' AND cachedate >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 DAY) ORDER BY id ASC LIMIT 1
Table './investicii_db/cms_cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed