Инвестиции.орг
Kyiv, Aug 20 14:02 | London, Aug 20 12:02 | New York, Aug 20 08:02
Shanghai, Aug 20 20:02 | Tokyo, Aug 20 21:02 | Sydney, Aug 20 23:02

Экономический календарь

Собрание акционеров ОАО "Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского"

Важность
Рубрика Собрание акционеров
Страна Україна
Начало   22.04.2011 15:00Открытое акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского" сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 22 апреля 2011 в 15.00 по адресу: 51925, Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, пр. Ленина, 3, Инженерный корпус комбината.

Подробнее об этом событии ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 01.03.2011
організатор заходу: Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
порядок денний заходу:

Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2011 року о 15.00 годині за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 3, Інженерний корпус комбінату.

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямів діяльності на 2011 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2010 рік.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.

5. Про приведення діяльності Товариства згідно вимогам Закону України («Про акціонерні товариства» № 514-VI).

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов"язаних з приведенням статей Статуту згідно до норм ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Відкликання Ревізора та обрання Ревізійної комісії.

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 9а, відділ майнових відносин та цінних паперів, починаючи з «15» березня 2011 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2011р.

Початок реєстрації акціонерів та уповноважених осіб о 12.30, закінчення о 14.30 годині. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

(!) При собі акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Телефони для довідок: міжміський - (05692) 3-22-03,

для м. Дніпродзержинська - 3-98-49-24.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6 860 038

6 025 961

Основні засоби

1 649 057

1 664 827

Довгострокові фінансові інвестиції

10 877

10 850

Запаси

858 650

791 249

Сумарна дебіторська заборгованість

2 090 633

1 412 400

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 864

1 101

Нерозподілений прибуток

(1 403 686)

(136 126)

Власний капітал

1 212 484

2 483 891

Статутний капітал

1 694 136

1 694 136

Довгострокові зобов"язання

418 461

383 102

Поточні зобов"язання

5 202 544

3 122 570

Чистий прибуток (збиток)

(1 223 325)

(1 064 066)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 776 544 000

6 776 544 000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

-

-

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (осіб)

15700

16399

 Генеральний директор ВАТ «Дніпровський меткомбінат»


дата проведення заходу: 22.04.2011

Толкование сокращений ›››

Исходящие - ранее обнародованное значение показателя за предыдущий период: если данные выходят помесячно, то в прошлом месяце; если поквартально - то в прошлом квартале; если отчет корпорации - то в том же квартале прошлого года.

Уточненные - это уточнение показателя "Исходящие": за прошедшый, с момента обнародования предыдущего значения, период статистикам поступали новые данные, согласно которым значение прошлого периода (месяца, квартала, года) уточняются задним числом.

Прогнозируемые - это консенсус-прогноз участников рынка (обычно получается в результате опроса аналитиков) на свежие данные, т.е. данные за последний отчетный период (месяц, квартал, год).

Реальные - это то, что получилось на самом деле в последнем отчетном периоде: именно это число через месяц, квартал или год пойдет в графу "Исходящие", когда будут выходить данные за следующий период.

 

Назад

Купить рекламу на портале ИНВЕСТИЦИИ.орг

 
Экономический календарь
Инвестиционные проекты
Каталог предприятий
Объявления

DATABASE ERROR:
SELECT * FROM cms_cache WHERE target='module' AND target_id='117' AND cachedate >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 DAY) ORDER BY id ASC LIMIT 1
Table './investicii_db/cms_cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed